Adatvédelmi irányelvek

GDPR adatvédelmi nyilatkozat a Sun Cafe Kft. ügyfelei részére, és a Sun Cafe Kft. webes felületén, emailben vagy telefonon kezdeményezett kapcsolatfelvétel esetében

 

BEVEZETÉS

A Sun Cafe Kft. (Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 8., Adószám: 13728036-2-41) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

 • kavegepberles.hu
 • kavegepekszervize.hu
 • suncafe.hu

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi email címek általi adatkezelést szabályozza:

 • kavegepberles.hu domain név alá tartozó email címek
 • kavegepekszervize.hu domain név alá tartozó email címek
 • suncafe.hu domain név alá tartozó email címek

A mindenkori hatályos adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.kavegepberles.hu/adatkezeles/

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Sun Cafe Kft.

Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 8.

E-mail: info@kavegepberles.hu

Telefon: +36 70 9 444 777

Mi a jelen dokumentum célja?

A Sun Cafe Kft. (Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 8., Adószám: 13728036-2-41) elkötelezett az Ön személyes adatainak, magánéletének és adatbiztonságának védelme mellett.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogy miként használjuk fel, és védjük meg az általunk birtokolt, Önnel kapcsolatos személyes adatokat (vagyis Céges kapcsolatfelvétel kezdeményezése esetén az Ön által megadott Céges kapcsolattartási adatokat, magánszemélyként történő kapcsolatfelvétel kezdeményezése esetén pedig az Ön, részünkre rendelkezésre bocsájtott adatait, amelyeket az általunk birtokolt, ellenőrzött és védett kapcsolatfelvételi csatornák egyikén nekünk adott meg), az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásai szerint.

A Sun Cafe Kft. egy “adatkezelő”. Ez azt jelenti, hogy mi vagyunk felelősek annak eldöntésében, hogyan tartjuk és használjuk az Önnel kapcsolatos, fent felsorolt és részünkre rendelkezésre bocsájtott személyes adatait. Az adatvédelmi jogszabályok értelmében kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatokról. Ezt a nyilatkozatot bármikor frissíthetjük.

Fontos, hogy elolvassa ezt a nyilatkozatot, valamint minden más adatvédelmi nyilatkozatot, amelyet bizonyos esetekben adhatunk meg, amikor gyűjtjük vagy feldolgozzuk az Önnel kapcsolatos személyes adatokat, hogy tisztában legyen azzal, hogy hogyan és miért használjuk ezeket az információkat.

Adatvédelmi alapelvek

Megfelelünk az adatvédelmi törvénynek. Ez azt jelenti, hogy az általunk tárolt, az Ön személyes adataival kapcsolatos információk:

 1. Jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon kerülnek felhasználásra.
 2. Csak olyan érvényes célokra kerülnek összegyűjtésre, amelyeket világosan elmagyaráztunk Önnek (telefonos megkeresés esetén), vagy egyértelműen kiderül a felhasználás célja (weboldalunk bármely ajánlat- vagy információkérést szolgáló kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül), vagy e-mailben történő kapcsolatfelvétel esetében Ön saját akaratából megadott információk, és ezen információkat nem használjuk fel olyan módon, amely összeegyeztethetetlen ezekkel a célokkal.
 3. Relevánsak azokra a célokra nézve, amelyekről tájékoztattuk, és csak azokra a célokra korlátozódnak.
 4. Pontosak és naprakészek.
 5. Csak addig kerülnek tárolásra, ameddig szükséges azokhoz a célokhoz, amelyekről tájékoztattuk Önt.
 6. Biztonságos módon kerülnek megőrzésre.

Milyen információt tárolunk Önről?

Személyes adatoknak vagy személyes információnak minősül bármely olyan személyre vonatkozó információ, amelyről az adott személy azonosítható. Nem tartalmazzák azokat az adatokat, amelyekből az azonosítót eltávolították (névtelen adatok). Az Ön személyes adatainak a következő kategóriáit gyűjthetjük össze, tárolhatjuk és használhatjuk fel:

 • Személyes kapcsolattartási adatok, például név, megszólítás, címek, telefonszámok és személyes e-mail címek.
 • Szolgáltatásnyújtás, Céges vagy magánszemélyként részünkre üzleti célból megosztott bankszámla és egyéb tranzakciós adatok, valamint a levelezés és a lekérdezések részletei.

Hogyan gyűjtjük össze az Ön általunk tárolt személyes adatait?

Az Ön személyes adatait tartalmazhatják az Ön által küldött posta vagy e-mail levelezések, a Felek között keletkező szerződések és egyéb dokumentumok.

Hogyan használjuk fel az Önnel kapcsolatos információkat

Csak akkor használjuk fel az Önnel kapcsolatos személyes adatokat, amikor a törvény lehetővé teszi számunkra. Leggyakrabban a következő körülmények között használjuk fel az Ön személyes adatait:

 1. Amikor el kell végeznünk az Önnel kötött megállapodásban részletezett szolgáltatásokat.
 2. Amikor jogi kötelezettségeinknek kell eleget tennünk.
 3. Amikor jogi érdekeink (vagy harmadik fél érdekei) számára szükséges, és az Ön érdekei és alapvető jogai nem írják felül ezket az érdekeket.

Használhatjuk az Önnel kapcsolatos személyes adatait a következő esetekben is, amelyek valószínűleg ritkán fordulnak elő:

 1. Amikor létfontosságú érdekeit kell megvédenünk (vagy valaki más létfontosságú érdekeit).
 2. Amennyiben ez közérdekből szükséges.

Olyan helyzetek, amelyekben felhasználjuk az Önről általunk tárolt személyes adatokat

A fent felsorolt összes információs kategória elsősorban ahhoz szükséges, hogy teljesítsük az Önnel kötött megállapodásunkkal kapcsolatos kötelezettségeinket, és lehetővé tegyük a magunk számára, hogy eleget tegyünk a jogi kötelezettségeinknek. Bizonyos esetekben felhasználhatjuk az Önről tárolt személyes adatokat, ha az a saját vagy harmadik felek jogos érdekeit szolgálja, feltéve, hogy az Ön érdekei és az alapvető jogai nem írják felül ezeket az érdekeket. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a helyzeteket, amelyekben feldolgozzuk Önnel kapcsolatos személyes adatokat.

 • Az Ön és köztünk létrejött megállapodás megkötése és végrehajtása.
 • Az említett megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtása vagy elvégzése.
 • Hirdetések vagy promóciós anyagok küldése olyan kapcsolódó termékekről és/vagy szolgáltatásokról, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt.

A fenti feldolgozási okok egy része fedi egymást, és több olyan okkal is alátámasztható, amely igazolja az Önnel kapcsolatos személyes adatok felhasználását.

A cél megváltoztatása

Az Önről általunk tárolt információt csak azokra a célokra használjuk, amelyekre azokat gyűjtöttük, hacsak nem ésszerűen úgy gondoljuk, hogy más okból kell használnunk, és ez az eredeti célhoz kapcsolódik. Ha a személyes adatait nem kapcsolódó célra használjuk fel, értesítjük Önt, és megmagyarázzuk a jogi alapot, amely lehetővé teszi számunkra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Önről általunk tárolt információt feldolgozhatjuk az Ön tudása vagy beleegyezése nélkül a fenti szabályoknak megfelelően, amennyiben ezt a törvény előírja vagy megengedi.

Adatmegosztás

Az Önnel kötött és/vagy az adott megállapodás szerinti szolgáltatásokat végrehajtó vagy nyújtó megállapodással kapcsolatos kötelezettségeink adminisztrációja vagy teljesítése céljából meg kell osztanunk az Önnel kapcsolatos személyes adatokat az érintett harmadik fél szolgáltatóival és cégcsoportunk egyéb vállalkozásaival szükség szerint. Harmadik felektől megköveteljük, hogy tartsák tiszteletben az Önről tárolt személyes adatok biztonságát, és azt a törvénynek megfelelően kezeljék.

Miért oszthatják meg személyes adataimat harmadik féllel?

Megoszthatjuk az Önről tárolt személyes adatokat harmadik féllel, amennyiben azt a törvény előírja, ahol a velünk kötött megállapodás alapján kötelezettségeink teljesítéséhez vagy adminisztrációjához szükséges, illetve ahol más jogos érdekkel rendelkezünk.

Mennyire vannak biztonságban az adataim a harmadik fél szolgáltatóinál és a csoport más entitásainál?

Minden harmadik féltől származó szolgáltatónk és cégcsoportunk egyéb entitása köteles megtenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket, hogy megvédje az Önnel kapcsolatos személyes adatait az irányelveinknek megfelelően. Nem engedélyezzük harmadik fél szolgáltatóink számára, hogy személyes adatait saját célokra használják fel. Csak azt engedjük meg számukra, hogy személyes adatait meghatározott célokra és az utasításainknak megfelelően dolgozzák fel.

Mi a helyzet más harmadik felekkel?

Megoszthatjuk az Önről tárolt személyes adatokat más harmadik felekkel, például üzletünk esetleges eladása vagy újrastrukturálása esetén. Az is előfordulhat, hogy meg kell osztanunk az Önről tárolt személyes adatokat egy hatósággal, vagy olyan esetben, amikor más módon meg kell felelnünk a törvénynek.

Adatbiztonság

Olyan intézkedéseket hoztunk, amelyek megóvják adatainak biztonságát. Ezen intézkedéseknek a részletei kérésre rendelkezésre állnak.

Harmadik felek az általunk Önről tárolt adatokat csak a mi utasításunkra dolgozzák fel, illetve olyan esetben, ha beleegyeztek, hogy az információt bizalmasan kezelik és biztonságban tartják.

Megfelelő biztonsági intézkedéseket hoztunk annak megakadályozására, hogy az általunk Önről tárolt személyes adatokat véletlenül elveszítsük, felhasználjuk vagy illetéktelenül hozzáférjünk, megváltoztassuk vagy feltárjuk. Ezenkívül korlátozzuk a hozzáférést az Önnel kapcsolatos személyes adatokhoz azok felé a munkatársak, képviselők, vállalkozók és egyéb üzlettel rendelkező harmadik felek felé, akiknek ehhez nincs meg a Sun Cafe Kft. által megadott jogosultságuk.

Megfelelő eljárásokat hoztunk létre, amelyekkel minden feltételezett adatbiztonsági jogsértést elháríthatunk, és értesíteni fogjuk Önt és bármelyik kapcsolódó szabályozót a feltételezett jogsértésről, amennyiben jogilag erre szükség van.

Adatmegőrzés

Csak annyi ideig fogjuk megőrizni az Önnel kapcsolatos személyes adatokat, ameddig az szükséges a gyűjtés céljainak teljesítéséhez, beleértve, hogy eleget tegyünk bármilyen jogi, könyvelési vagy jelentési kötelezettségeinknek. Az Önről tárolt személyes adatok megfelelő megőrzési időtartamának meghatározása érdekében figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, természetét és érzékenységét, az Önnel kapcsolatos személyes adatok jogosulatlan használatának vagy nyilvánosságra hozatalának esetleges kockázatát, a célokat, amelyre vonatkozóan feldolgozzuk az Önnel kapcsolatos személyes adatokat, és hogy más módon is elérhetjük-e ezeket a célokat, valamint az alkalmazandó jogi követelményeket.

Az Ön joga, hogy tájékoztasson minket a változásokról.

Fontos, hogy az Önről tárolt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. Kérjük, adja tudtunkra, ha az általunk Önről tárolt személyes információ változik a velünk fennálló ügyfélkapcsolat során.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogai

Bizonyos körülmények között, a törvény szerint jogában áll:

 • Hozzáférést kérni az Önnel kapcsolatos személyes adatokhoz (általánosan “adatközlési hozzáférési kérelemként” ismert). Ez lehetővé teszi számára, hogy megkapja az Önnel kapcsolatos személyes adatainak másolatát, és ellenőrizze, hogy mi jogszerűen dolgozzuk fel
 • Az Önnel kapcsolatos személyes adatok javítását kérvényezni. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy minden általunk Önről tárolt hiányos vagy pontatlan információ javításra kerüljön.
 • Az Önnel kapcsolatos személyes adatok törlését kérvényezni. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy töröltesse vagy eltávolíttassa azt a személyes információt, amely felolgozásának folytatására nincs jó okunk. Szintén jogában áll, hogy megkérjen minket, hogy ne dolgozzuk fel tovább személyes adatait, amennyiben mi jogos üzleti érdekre támaszkodunk, és van valamim az Ön sajátos helyzetével kapcsolatban, ami miatt ellenzi az ezen okból való adatfeldolgozást.
 • Az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozásának korlátozását kérvényezni. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy megkérjen minket, hogy függesszük fel a személyes adatainak feldolgozását, például, ha szeretné, hogy pontosítsuk azokat, vagy a feldolgozás okát.
 • Az Önnel kapcsolatos személyes adatok másik fél felé történő átadását kérvényezni.

Ha meg szeretné tekinteni, ellenőrizni, kijavítani vagy törölni szeretné az Önnel kapcsolatos személyes adatait, tiltakozna a személyes adatok feldolgozásával szemben, vagy kérni szeretné, hogy átadjuk az Önről tárolt személyes adatok másolatát egy másik félnek, kérjük, forduljon hozzánk írásban.

Általában nincs szükség díj fizetésére

Nem kell díjat fizetnie ahhoz, hogy hozzáférjen az Önről tárolt személyes információhoz (vagy bármilyen egyéb jogának gyakorlásához). Azonban ésszerű díjat számíthatunk fel abban az esetben, amennyiben hozzáférési kérelme egyértelműen alaptalan vagy túlzott. Alternatív megoldásként megtagadhatjuk a kérés ilyen körülmények közötti betartását.

Amire szükségünk lehet Öntől

Előfordulhat, hogy külön információra van szükségünk Öntől annak érdekében, hogy segítsen megerősíteni személyazonosságát és biztosítsa az információkhoz való hozzáférési jogát (vagy bármely más jogainak gyakorlását). Ez egy másik megfelelő biztonsági intézkedés annak érdekében, hogy a személyes adatokat ne hozzák nyilvánosságra olyan személy számára, akinek nincs joga a hozzáféréshez.

A beleegyezés visszavonásának joga

Olyan korlátozott körülmények között, ahol Ön hozzájárulását adhatta az általunk Önről meghatározott célból megszerzett személyes adatok összegyűjtéséhez, feldolgozásához és továbbításához, Ön bármikor jogosult visszavonni a beleegyezését az adott feldolgozáshoz. A beleegyezés visszavonásához forduljon a Sun Cafe Kft. mindenkori irodavezetőjéhez az office@kavegepberles.hu email címen. Miután értesítést kaptunk arról, hogy visszavonta a beleegyezését, az Ön információit az eredetileg elfogadott célhoz vagy célokhoz nem fogjuk tovább feldolgozni, hacsak nincs jogalapunk más törvényes alapon.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor frissítsük az adatvédelmi nyilatkozatot, és új adatvédelmi nyilatkozatot biztosítunk Önnek, amikor lényeges frissítéseket eszközölünk. Időről időre egyéb módon is értesíthetjük Önt az általunk Önről tárolt személyes adatok feldolgozásáról.

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, forduljon a Sun Cafe Kft. mindenkori irodavezetőjéhez az office@kavegepberles.hu email címen.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy gondolja, hogy nem teszünk eleget kötelezettségeinknek, vagy valamely jogát megsértettük, úgy Önnek joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400,

fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni panaszával, illetve jogorvoslati igénnyel. E tekintetben fordulhat a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz jogorvoslati keresettel is.

 

ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április )
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

S.O.S. hibabejelentés!

Gyors segítségre van szüksége?

Hívjon minket, vagy kérjen árajánlatot!

Telefon: +36 70 9 444 777

Szerviz ajánlatkérés

A honlap további használatával Ön elfogadja a Sütiszabályzatot! További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás